ERVAAR HET VERSCHIL

Als u op een kostenefficiënte en snelle manier effectentransacties wilt verwerken tot journaalposten of als u een gedegen beleggingsrapportage wenst, is Paeres een geschikte partner met slimme technologische oplossingen. De verwerking van bancaire data vindt namelijk plaats door een koppeling met de systemen van banken. Daardoor worden transacties en overige mutaties automatisch ingelezen. Daar waar nog geen koppeling beschikbaar is, ontvangen wij rechtstreeks dagafschriften en effectennota’s. Bij de verwerking daarvan maken we gebruik van een aantal beproefde controlemechanismen. Bovendien is Paeres gekoppeld aan een koersinformatiesysteem, waardoor zowel koersen als indices en valuta automatisch worden verwerkt. Op die wijze werkt Paeres uitermate snel, foutloos en kostenefficiënt.

VOOR WIE GESCHIKT

De doelgroep van Paeres is zeer divers. De belangrijkste gebruikers zijn accountants en fiscalisten, trustkantoren en family offices. Daarnaast is de rapportagetool ook uitermate geschikt voor besturen van charitatieve en religieuze instellingen.
WAT BIEDT PAERES

WAT BIEDT PAERES

De rapporten van Paeres geven u een perfect inzicht in de prestaties van banken en vermogens-beheerders, met welk risico dat gepaard gaat, tegen welke kosten en of de afspraken worden nageleefd. Op die wijze is een mandaat, al dan niet in de vorm van een beleggingsstatuut, nauwkeurig controleerbaar en krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van de betreffende bank en vermogensbeheerder. Door een samenwerking met ratingbureau Morningstar maakt een beschouwing van de in de portefeuille aanwezige fondsen en trackers een integraal onderdeel uit van de rapportage.

Naast zowel de maandelijkse rapportage per bank of vermogensbeheerder als een consolidatie per relatie of groepen van relaties, is in het kader van governance per kwartaal een risk management rapportage beschikbaar. Die geeft inzicht in de risico’s en controleert of de afspraken correct worden nageleefd. Bovendien biedt Paeres u per kwartaal een rapport in het kader van uw financiële administratie, met daarin opgenomen journaalposten die te converteren zijn naar de jaarrekening.

WAT ZIJN DE VOORDELEN

WAT ZIJN DE VOORDELEN

De rapporten van Paeres zijn uniform. Dat maakt een objectieve vergelijking van de prestaties mogelijk. Maar niet alleen dat, de toepassingen zijn voor elke groep afnemers verschillend:

    • Zo zullen accountants en fiscalisten bijvoorbeeld meer de nadruk leggen op de efficiënte wijze van verwerking van de gegevens voor de jaarrekening, waarbij de informatie en de signaalfunctie belangrijke extra’s zijn.
    • De input voor de jaarrekening is ook voor trustkantoren essentieel, aangezien de governance van directie of bestuur een sterke rol speelt. Daarnaast biedt de rapportage de noodzakelijke controle op de bank en de vermogensbeheerder als uitvoerders van het beleid.
    • Voor family offices zijn bovengenoemde aspecten eveneens relevant. Zij blijven perfect in controle en bieden eigen onafhankelijke rapportage aan hun klanten, waardoor het gesprek met de bank en de vermogensbeheerder inhoudelijk wordt versterkt.
    • Besturen van charitatieve en religieuze instellingen beschikken over uniforme en geconsolideerde rapportages, een governancerapport ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid en dus een beperking van de aansprakelijkheid. Onze rapportages bieden beleggingscomités een perfect instrument om de beslissingen te kaderen en op te volgen.

KIES VOOR DE SLIMME OPLOSSINGEN VAN PAERES

Met Paeres heeft u een krachtige rapportage- en analysetool in huis, die integraal onderdeel uitmaakt van uw diensten. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om uw eigen logo aan de rapportages toe te voegen en ze via uw eigen website naar uw relaties te verspreiden.

Bent u al geregistreerd?

Indien u zich al heeft geregistreerd kunt u direct naar het rapportages portaal.

KLANTEN LOGIN »

Onze algemene bedrijfsgegevens

Brochures beschikbaar voor de doelgroepen accountants/fiscalisten, trustkantoren, family offices en charitatieve/kerkelijke instellingen. Aan te vragen via mail.
Postadres: Postbus 8752, 5605 LT Eindhoven

Bezoekadres: Croy 9M, Eindhoven

Telefoon: +31 (0)85 303 48 80

Mail: info@paeres.com